Davies M, Moore V, Willson K et al. Reproductive technologies and the risk of birth defects.
N Engl J Med 2012;366:1803-13

Directe link naar de samenvatting.

Eerder onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen fertiliteitbevorderende ingrepen en het optreden van aangeboren afwijkingen. In Australië werden IVF-databases gekoppeld (1986 -2002) aan geboorteregisters en registraties van zwangerschapsbeëindiging. Er werd gezocht naar geboortedefecten < 5 jaar ontdekt bij de kinderen, onder­verdeeld naar A) zwangerschappen met IVF/ICSI, B) spontaan zwanger en eerder IVF/ICSI, C) aanwezige infertiliteit en geen behandeling en D) geen infertiliteit. Confounders waren onder andere leeftijd moeder, pariteit, geboortejaar, sexe kind, ethniciteit, roken, SES, beroep.
Er waren 327.420 geboortes/ afbrekingen, waarvan er 308.974 geïncludeerd werden (vrouwen ≥ 20 jaar). Het aantal aangeboren afwijkingen bedroeg in de groep ‘assisted’ 8,3% en in de groep spontaan zwanger 5,8% (adjusted OR: 1.28; 1.16-1.41).
Er was geen verschil in het risico op een syndroom (Down, Edwards, etc.) tussen de groepen. Vergeleken met ‘gewone’ zwangerschappen bedroeg de OR op aangeboren afwijkingen bij IVF 1.07 (0.9-1.26), bij ICSI 1.57 (1.3-1.9); in groep B OR 1.25 (1.01-1.56) en groep C vertoonde geen verhoogd risico. Een verleden van infertiliteit (+/- assistentie) vertoonde een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Een overzicht van de Nederlandse situatie is te vinden in het promotieonderzoek van Bea Lintsen uit 2010, getiteld ‘IVF in the Netherlands’, dat is opgenomen in de bibliotheek van Kennispoort Verloskunde.
Op dit moment is 1 op de 39 kinderen in Nederland een IVF-of ICSI-kind: De kans op een doorgaande zwangerschap na één IVF- of ICSI-behandeling bedraagt in Nederland gemiddeld 24%. Een jaar na de start van een IVF/ICSI-behandeling is 45% van de behandelde vrouwen zwanger of bevallen. De kosten van IVF/ICSI per succesvolle zwangerschap bedragen € 10.250 (prijspeil 2004). De kosten van één behandeling, inclusief medicijnen, bedroegen in 2004 gemiddeld € 2.500.