Zwangerschapsafbreking tussen de 13 en 20 weken zwangerschap heeft een grote impact op degenen die het ondergaan.

Kelly T, Suddes J,Howel D et al. Comparing medical versus surgical termination of pregnancy at 13-20 weeks of gestation: a randomised controlled trial.
BJOG 2010;117:1512-1520
Directe link naar de samenvatting in BJOG.

Zwangerschapsafbreking tussen de 13 en 20 weken zwangerschap heeft een grote impact op degenen die het ondergaan. In Engeland werden in een tertiair opleidingscentrum, de MTOPmethode (Medical Termination of Pregnancy) en de STOP-methode (Surgical Termination of Pregnancy) vergeleken. Er werden 122 vrouwen gerandomiseerd: 60 in de MTOP en 62 in de STOP-groep. 12 vrouwen besloten de zwangerschap te behouden. De follow up was 60%. In de MTOP kregen vrouwen 200 mg mifepristone oraal toegediend, gevolgd door 5 doses misoprostol. Als de abortus niet op gang kwam, dan volgden maximaal 5 doses mifepristone. Was er nog geen abortus, dan werd alsnog de zwangerschap chirurgisch afgebroken. Bij de STOP werd er, onder algehele narcose, onder de 15 weken zwangerschap een vacuümaspiratie verricht. Boven de 15 weken werd er, na dilatatie van de cervix, een evacuatie verricht.

Als uitkomstmaat gold: stress 2 weken na de ingreep (impact of events scale: IES) en acceptatie (wie zou de volgende keer dezelfde ingreep kiezen). In de MTOP-groep was de IES-score hoger dan bij de vrouwen in de STOP-groep. De vrouwen hadden de afbreking als veel ingrijpender ervaren en de procedure werd ook veel erger ervaren dan van tevoren was verwacht. 53% van deze vrouwen zou de MTOP weer kiezen in vergelijking met 100% uit de STOP-groep. De groepen waren even tevreden over de informatieverstrekking, counseling, zorg en nazorg.