De auteurs van deze meta-analyse veronderstellen dat vrouwen met een toenemend aantal rollen in onze complexe maatschappij steeds vaker voedingssupplementen gebruiken als ondersteuning bij de omgang met stress.  Deze systematic review onderzocht welke voedingssupplementen effectief zijn om stress en angst bij vrouwen te reduceren.

Een groot aantal databases is geraadpleegd om het effect van essentiële vetzuren, vitamine B en C, magnesium en zink te analyseren. De onderzoekers selecteren veertien studies , waarin naast zwangere vrouwen ook vrouwen in andere levensfasen. De kwaliteit van de studies is gemiddeld tot hoog, maar de studies met zwangere vrouwen vonden plaats  in lage inkomenslanden, waar de voedingsstatus waarschijnlijk niet optimaal is.

Essentiële vetzuren blijken de ervaren stress te verminderen. Dat is anders voor angst; de cortisolspiegels in speeksel zijn significant lager (een indicatie voor verminderde angst), maar er is geen significante vermindering in ervaren angst. Hoge dosering vitamine C leiden tot een iets lagere stressgerelateerde bloeddruk  en tot afname van stress en angst bij vrouwen in iedere levensfase.

De onderzoeken variëren sterk in hanteren van methode en definities, daardoor concluderen de auteurs dat definitieve uitspraken over het effect van veel van de voedingsupplementen op stress en angst niet mogelijk zijn. Alleen essentiële vetzuren en vitamine C lijken positief effect te hebben bij zwangere vrouwen en kunnen als voedingssupplement aan hen geadviseerd worden. De auteurs bevelen aan om in verder onderzoek  de voedingsstatus van de zwangere vrouwen bij de start van het onderzoek goed te meten en  hun therapietrouw te monitoren.