Verloskundigen die zich willen bijscholen op het gebied van Evidence Based Medicine, hebben keuze te over. De kenniscentra van de verloskunde opleidingen in Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Maastricht bieden allemaal modules aan van 3-5 cursusdagen. Alle cursussen staan stil bij onderzoeksmethodologie en het vinden, selecteren en beoordelen van vakliteratuur. De kosten bedragen gemiddeld € 450,-. De cursus in Maastricht is op 26 januari gestart (later instromen is eventueel mogelijk). Groningen start op 22 februari, Rotterdam op 15 maart en Amsterdam op 26 maart. De volledige cursusinformatie is te vinden op de websites van de vier opleidingen.