Schisterman E, Silver R, Lesher L et al. Preconception low-dose aspirin and pregnancy outcomes: results from the EAGeR randomized trial. Lancet april 2014 DOI:10.1016/S0140-6736(14)60157-4
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Bij in-vitrofertilisatie wordt aspirine gebruikt om endometriumgroei en vascularisatie te stimuleren. Helpt preconceptionele behandeling met aspirine ook om bij vrouwen met miskramen de zwangerschapsuitkomsten te verbeteren? Dit is onderzocht in de EAGeR-studie (Effects of Aspirine in Gestation and Reproduction) door vier universiteits-medische centra in Amerika tussen 2001-2011. Vrouwen van 18-40 jaar met één miskraam onder de 20 weken in de voorgeschiedenis werden geïncludeerd (n=294). Door trage werving werd het inclusie-criterium verbreed naar twee miskramen en is ‘zwangerschapsduur’ losgelaten.

Uiteindelijk zijn er 535 vrouwen geïncludeerd in de aspirinegroep (81 mg/ dag) en 543 in de placebogroep en beide groepen kregen 400 μg foliumzuur dagelijks maximaal zes cycli. Er zijn vragenlijsten bijgehouden door participanten en elke twee weken zijn er urine- en bloedtesten gedaan en zijn de vragenlijsten besproken met de onderzoekers. Het aantal levendgeborenen is in de onderzoeksgroep 309 (58%) en in de placebogroep 286 (53%).

Een miskraam treedt opnieuw op bij 68 (13%) vrouwen in de aspirinegroep en bij 65 (12%) in de placebogroep. Beide uitkomsten zijn niet significant.

In de aanvankelijke onderzoeksgroep (n=492) wordt een significant verschil gezien: 151 (62%) vrouwen krijgen een levend geboren kind in vergelijking met 133 (53%) vrouwen in de placebogroep. Geconcludeerd moet worden dat het preconceptioneel geven van aspirine aan vrouwen met één of meerdere miskramen niet geassocieerd is met meer levend geboren kinderen en met een daling in het aantal miskramen.