Marianne Nieuwenhuijze heeft van de KNOV een fellowship gekregen om verder onderzoek te doen naar de ethische aspecten van Gezamenlijke Besluitvorming/Shared decision-making (SDM) in de verloskundige zorg. Het onderzoek is een vervolg op haar proefschrift “On speaking terms: Choice and shared decision-making in maternity care”.

SDM is essentieel als we moeder en kind binnen onze zorg in de hoofdrol willen plaatsen. Maar het gebruik van SDM in de dagelijkse praktijk kan lastig zijn, in het bijzonder de ethische aspecten van SDM. Zorgverleners geven aan dat ze tegen een aantal zaken aanlopen. Waarden zijn een onderdeel van het gesprek over beslissingen, maar hoe krijg je die op tafel en maak je deze bespreekbaar.

Hoe ben je als zorgverlener bewust van de waarden die je zelf meebrengt. Ook kunnen allerlei dilemma’s een rol spelen en is het moeilijk afwegen wat ‘juist’ is om te doen, bijvoorbeeld hoe geef je vrouwen ruimte om tot haar eigen beslissing te komen zonder haar in de steek te laten.

Het onderzoek zal systematisch de ethische aspecten van SDM verkennen. Het omvat focusgroepen met verloskundigen, vrouwen en hun partners, evenals casusverkenningen met ethici en uitwisseling bijeenkomsten met alle betrokkenen. Uiteindelijk moet het project – naast een aantal wetenschappelijke publicaties – praktische tools en aanbevelingen opleveren, die het gebruik van SDM in de praktijk bevorderen.

Workshop SDM tijdens Kennispoort Conferentie 2016
Workshop SDM tijdens Kennispoort Conferentie 2016