Het ministerie van VWS heeft tot en met 2012 bijna vijf miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van de Perinatale Audit. Het RIVM heeft in een uitvoeringsplan uit de doeken gedaan aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. Inmiddels is een opstartcommissie gevormd met huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, gynaecologen en pathologen.

Het ministerie van VWS heeft tot en met 2012 bijna vijf miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van de Perinatale Audit. Het RIVM heeft in een uitvoeringsplan uit de doeken gedaan aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. Inmiddels is een opstartcommissie gevormd met huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, gynaecologen en pathologen.

De audit zal zowel lokaal, regionaal als landelijk worden verricht. Bij een lokale audit evalueren de betrokken zorgverleners alle sterftegevallen binnen hun verloskundig samenwerkingsverband. Dit biedt hen mogelijkheden om het plaatselijke beleid aan te passen. De landelijke audit richt zich op een déél van de perinatale sterfte, bijvoorbeeld binnen specifi eke groepen of bij specifieke ziektebeelden. Een panel van deskundige zorgverleners gaat op zoek naar specifieke patronen of verklaringen voor de sterfte binnen die groep. Deze audit leidt vooral tot aanbevelingen voor landelijk beleid, zoals aanpassingen van richtlijnen, scholing of preventieve maatregelen. De regionale audits vinden plaats vanuit de perinatologische centra en concentreren zich op een combinatie van complexe zorgketens en specifieke onderwerpen.