Nugteren JJ, Snijder CA, Hofman A et al. Work-Related Maternal Risk Factors and the Risk of Pregnancy Induced Hypertension and Preeclampsia during Pregnancy. The Generation R Study. PloS ONE 7(6):e39263.doi10.1371

Directe link naar de full text versie van het artikel

Hypertensieve aandoeningen vormen de grootste oorzaak van maternale en neonatale morbiditeit wereldwijd en compliceren zeven procent van de zwangerschappen. Fysiek werk veroorzaakt een stijging van catechol­amnines (zoals adrenaline en dopamine), bij zwangeren met preeclampsie. Hierdoor ontstond de hypothese dat er een mogelijke associatie zou bestaan tussen die twee zaken.

Naar de invloed van werken met chemicaliën op hypertensieve aandoeningen is nauwelijks onderzoek gedaan. De Generation R studie includeerde uit haar bestand vrouwen die spontaan zwanger waren, werkten en geen hypertensie hadden: 4.465 vrouwen werden voor analyse geïncludeerd. Fysieke werklast werd gemeten aan de hand van de Muskuloskeletal Qustionaire (onder andere tillen ≥25 kg, werktijden, nachtdienst). Om de omgang met chemicaliën te meten werden functietitel en -omschrijving gekoppeld aan de job-exposure-matrix (JEM). Confounders waren leeftijd, BMI, scholing, etniciteit, pariteit, roken, alcohol gebruik en foliumzuurinname. De resultaten lieten zien dat de prevalentie van hypertensie (PIH) 1,8% bedroeg en van preeclampsie 1,3%. Multiparae hadden minder risico op PIH en preeclampsie. Etnische minderheden hadden een verlaagd risico op PIH vergleken met Nederlandse vrouwen: OR 0.47; 0.23-0.94.

Er is geen associatie gevonden tussen werkgerelateerde risico’s en de blootstelling aan chemicaliën in relatie tot PIH en preeclampsie. Ook in de subgroep van primiparae (60%) kon geen associatie worden aangetoond. Er is wel sprake van een lage prevalentie van de aandoeningen, gecombineerd met een lage prevalentie van contact met chemicaliën: dit maakt dat de power van het onderzoek laag is.