De toenemende resistentie tegen antibiotica staat volop in het nieuws. Dit onderzoek pleit voor het minder snel toedienen van antibiotica aan de neonaat postpartum bij moeders met groep-B-streptokokken (GBS). Wereldwijd is de incidentie van GBS  0.35/1.000; in het Coombe Hospital in Dublin 0.5/1.000 (audit 2011). Er is daar een nieuw protocol geïntroduceerd waarbij alleen aan kinderen van moeders met amnionitis en/of kinderen met symptomen gelijk antibiotica toegediend werd. Kinderen die  één risicofactor hadden maar asymptomatisch waren kregen vier uur postpartum een klinische observatie. Daarnaast werd het kind nagekeken door een senior-arts bij 4, 12, 24 en 48 uur. Deze studie is een evaluatie van de implementatie van het protocol.

Van de 1.855 kinderen met risico op GBS-sepsis zijn er 244 met één risicofactor, waarvan 83 kinderen gelijk antibiotica krijgen en 261 kinderen asymptomatisch zijn. Hiervan krijgen nog 20 kinderen later antibiotica en 241 kinderen gaan na 48 uur zonder antibiotica met ontslag. Van de overige 1.511 kinderen zonder risicofactoren krijgen 18 kinderen antibiotica wegens septische symptomen. Geen van de kinderen ontwikkelt een GBS infectie in de drie maanden dat het onderzoek loopt.

Er is een significante verlaging van 344 (19 %) naar 121 (6,5%) kinderen die antibiotica toegediend krijgen. De besparing bedraagt € 11.500 in de drie maanden. Het protocol wordt als veilig en effectief bevonden om kinderen met een risico op GBS te evalueren.