Dahlen H, Jackson M, Schmied V et al. Birth centres and the national maternity services review: Response to consumer demand or compromise? Women and Birth 2010;Epub(15dec). PMID: 21167799
Directe link naar de samenvatting in Women and Birth

In het rapport “Improving Maternity Services in Australia – The Report of the Maternity Services Review (MSR, 2009)” werd aanbevolen om de toegankelijkheid van geboortecentra voor vrouwen te verbeteren. De auteurs van de huidige studie betwijfelden of deze aanbeveling terecht was en gebaseerd was op de ingezonden stukken aan de MSR. Zij vroegen zich af of het een compromis was vanwege het willen opheffen van thuisbevallingen. Doel van deze studie was om na te gaan wat er precies stond in de ingezonden stukken. Daarvoor zijn alle 832 publiekelijk toegankelijke stukken gelezen die waren ingezonden door consumenten (54%), individuele verloskundigen (15%), professionals (9%), groepen buurtbewoners (11%), individuele zorgverleners anders dan verloskundigen (6%), klinisch verloskundigen en gynaecologen (4%) en doula's (1%).

In 24% van alle 832 stukken werd ‘geboortecentrum’ genoemd terwijl ‘thuisbevalling’ werd genoemd in 60% van de stukken. Bij slechts 4% werd alleen ‘geboortecentrum’ genoemd, zonder ook ‘thuisbevalling’ te noemen. De meeste stukken benadrukten dat ‘alles op het menu moet staan’ als het gaat om de plaats van bevalling en zorgverlener. Redenen om te kiezen voor geboortecentra waren ‘het beste compromis beschikbaar’, ‘de goede en natuurlijke manier’ en ‘geboortecentrum is veilig’. Vrouwen stelden bepaalde eisen aan geboortecentra, zoals ‘continuïteit van zorgverlener’, ‘zorg door eerstelijns verloskundige’, ‘bescherming tegen onnodige medicalisering’, ‘voldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen’, ‘dicht bij huis’ en ‘flexibele richtlijnen en opnamecriteria’.

Over het algemeen zagen vrouwen geboortecentra als een compromis tussen de gemedicaliseerde ziekenhuisbevalling en de thuisbevalling die niet wordt gesteund en waarvoor vrouwen geen vergoeding krijgen. Ze vonden dit niet acceptabel omdat ze vrij willen kiezen waar ze bevallen, bijvoorbeeld thuis. Het MSR-rapport was dus geen weerspiegeling van de inhoud van de ingezonden stukken. Volgens de auteurs zal toename van het aantal geboortcentra vrouwen er niet van weerhouden om zelf keuzes te maken (desnoods voor een ‘free birth’) en moet aan de vraag naar thuisbevalling voldaan worden.