In een cross-sectionele studie keken Reid et al naar de prevalentie van antenatale depressie en naar factoren die van invloed zijn op antenatale depressie, angst en stress.

Factors influencing antenatal depression, anxiety and stress.
Reid H, Power M, Cheshire K.
British Journal of Midwifery, August 2009, Vol. 17 No. 8, 501-508
Directe link naar de samenvatting van het artikel in BJM

In een cross-sectionele studie keken Reid et al naar de prevalentie van antenatale depressie en naar factoren die van invloed zijn op antenatale depressie, angst en stress. In een groep van 302 zwangeren werden vragenlijsten afgenomen. Zeventien procent had symptomen van depressie, 25% van angst en 25% van stress. Uit de analyses bleek dat vooral gebrek aan steun van een partner, moeder of een ‘ander’ (meestal een familielid of een vriend) significante voorspellers waren voor depressieve neigingen.

De studie toont tevens aan dat we niet alleen naar postnatale depressie moeten kijken, maar dat we onze blik moeten verbreden naar de gehele zwangerschap. Interventies op het gebied van het verbeteren van steun voor de zwangeren lijken hierbij vooral zinvol.