Onderzoek naar het verband tussen antidepressivagebruik in de zwangerschap en het ontstaan van autisme bij kinderen geeft tegenstrijdige uitkomsten, mogelijk door methodologische tekortkomingen in het onderzoek.

Deze Zweedse cohortstudie onderzoekt dat verband in een groep van 179.007 geboren kinderen in 2005- 2007. De onderzoekers volgen de kinderen tot 7-8 jarige leeftijd. Ook onderscheiden ze in de analyses verschillende typen antidepressiva en ze corrigeren voor psychopathologie bij de moeders en vaders.

Autismespectrumstoornissen treden op bij 0,9% van de kinderen. Van deze kinderen is 61% autistisch. Van de ouders lijdt 13,2% aan psychopathologie. Van alle geïncludeerde kinderen is 1,3% tijdens de zwangerschap blootgesteld aan een enkel antidepressivum en 2,2% aan minimaal twee antidepressiva. Na correctie voor psychopathologie van de ouders is er geen verband tussen antidepressivagebruik in de zwangerschap en autismespectrumstoornis. Bij subgroepanalyse blijkt ook geen van de subtypen antidepressiva verhoogt het risico op een autismespectrumstoornis.

De auteurs concluderen dat zwangere vrouwen antidepressivagebruik niet hoeven te staken om autisme bij hun kind te voorkomen.