Van der Ploeg CPB, Uilenberg NN et al. Newborn hearing screening in youth health care in the Netherlands: National results of implementation and follow-up. International Journal of Audiology 2012; 51: 584-590. DOI: 10.3109/14992027.2012.684402

Directe link naar de samenvatting

De gehoorscreening bij pasgeborenen is tussen juli 2002 en juli 2006 geleidelijk ingevoerd in Nederland. Doel van de screening is om kinderen met een gehoorverlies van 40 decibel of meer op te sporen vóór de leeftijd van vier maanden en tijdig met interventies te starten. Doel van de studie is evaluatie van de gehoorscreening. Alle pasgeborenen uit de cohorten 2002-2006, 2008 en 2009 (n=552.820) werden in de studie opgenomen. De screening bestaat uit minimaal één en maximaal drie onderzoeken, die binnen zes weken na de geboorte tot een testuitslag leiden. Bij een positieve screening volgt verwijzing naar een Audiologisch centrum. De diagnostiek moet, volgens protocol, binnen acht weken na verwijzing uitgevoerd zijn. De participatie in het screeningsprogramma was hoog vanaf de implementatie: meer dan 99%. Echter, deelname aan diagnostiek in een spraak-taalcentrum bleef achter bij het vooraf gestelde doel en varieerde van 93,3–95,2%. De redenen die ouders opgeven om niet deel te nemen aan diagnostisch onderzoek variëren: ziekte, afspraak vergeten, geen vervoer. Het percentage verwijzingen voor audiologisch onderzoek op basis van de gehoorscreening blijft binnen vooraf gestelde grenzen met 0,29–0,30%. De screening is afgerond binnen zes weken bij 91,5% van de kinderen (2009). Van de kinderen die verwezen zijn voor diagnostiek krijgt 77 tot 80% binnen 122 dagen na de geboorte een diagnose.

Conclusie is dat de gehoorscreening goed is geïmplementeerd, hoewel de deelname aan en planning van diagnostiek nog verbeterd kan worden.