In het Journal of Genetic Counseling (2008, 17: 434-451) publiceren Meiser et al. Een intererassante review met een overzicht van het communicatieve aspect van de genetische counseling.

In het Journal of Genetic Counseling (2008, 17: 434-451) publiceren Meiser et al. Een intererassante review met een overzicht van het communicatieve aspect van de genetische counseling: de manier waarop gecounseld wordt en het effect daarvan op de (gunstige) cliëntuitkomsten.

Bij genetische counseling staat van oudsher de, soms ingewikkelde, informatie en uitleg over een aandoening centraal.
Het gesprek wordt volgens het zogenoemde ‘teaching model’ gevoerd. De wijze van communicatie is daarbij ondergeschikt aan de kennisoverdracht.

In kwantitatief onderzoek naar genetische counseling worden gunstige cliëntuitkomsten gemeten: toename van kennis over de aandoening, reële risicoperceptie bij de cliënt en weinig negatieve bijeffecten, zoals angst en ongerustheid. Het ‘counseling model’ echter heeft als belangrijkste doel de begeleiding van de cliënt bij het maken van een geïnformeerde keuze.

De review omvat 18 studies uit West Europa, Canada, de VS en Australië waarbij op basis van audio of video opnames een analyse van de communicatie is uitgevoerd. Beperkingen voor de representativiteit zijn dat het merendeel van de analyses is uitgevoerd bij genetische counseling voor kanker en dat het vaak gaat om kleine patiëntenaantallen.

De auteurs concluderen dat in de praktijk nog steeds vooral het ‘teaching model’ toegepast wordt bij de genetische counseling. Het blijkt dat een groot deel van de communicatie biomedisch van aard is, meer dan psychosociaal en dat de counselor meer aan het woord is dan de cliënt.

De cliëntuitkomsten zijn juist gunstiger als de counselor minder aan het woord is en begrijpend en empathisch reageert. De auteurs bevelen aan deze bevindingen uit de praktijk te gebruiken bij onderwijs aan counselors zodat alle doelen van genetische counseling, kennisoverdracht én psychosociale begeleiding bij het maken van keuzes, bereikt kunnen worden.