Grooten IJ, Painter RC, Pontesilli M et al. Weight loss in pregnancy and cardiometabolic profile in childhood: findings from a longitudinal birth cohort. BJOG 2014: DOI: 10.1111/1471-0528.13042.
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

De ABCD-studie is een prospectief longitudinaal geboortecohortonderzoek opgezet in 2003. Ongeveer 8.000 Amsterdamse kinderen worden gevolgd vanaf zwangerschap tot volwassenheid. Dit onderzoek is een deelonderzoek dat heeft gekeken naar de invloed van ernstig gewichtsverlies vroeg in de zwangerschap op zwangerschapsuitkomsten en op het cardiometabool profiel bij het kind op vijfjarige leeftijd. Ernstig gewichtsverlies werd gedefinieerd als > 5 kg ten opzichte van het gewicht voor de zwangerschap (bijvoorbeeld ten gevolge van hyperemesis gravidarum). Participanten rapporteerden dit ­middels een vragenlijst aan het begin van het tweede trimester.

Van 7.818 moeder/kind-paren zijn gegevens verzameld met de genoemde vragenlijst in de zwangerschap en drie maanden post partum. Gegevens over uitkomsten van zwangerschap en neonatale periode zijn verkregen via de PRN en LNR. Van 3.165 kinderen waren er gegevens van lichamelijk onderzoek op de leeftijd van vijf jaar, van 1.965 kinderen waren hierbij gegevens uit bloedonderzoek beschikbaar.

Ernstig gewichtsverlies wordt gerapporteerd door 6,8% van de vrouwen. Zij zijn vaker jonger, minder lang geschoold en van niet-westerse afkomst. Zij hebben significant vaker overgewicht (27,6 versus 15,8%, OR:1.6;1.3-2.0), obesitas (15,1 versus 5,3% , OR:2.2;1.6- 3.0) en diabetes (OR:1.9;1.2- 3.0). Er is geen verschil in prematuriteit en geboortegewicht ten opzichte van vrouwen zonder ernstig gewichtsverlies. Kinderen van moeders met ernstig gewichtsverlies hebben op de leeftijd van vijf jaar geen verschil in BMI, nuchtere glucose en lipidenprofiel. Wel hebben zij significant een iets hogere diastolische bloeddruk: 1.4 mmHg, 0.4- 2.4. Deze studie concludeert dat ernstig gewichtsverlies vroeg in de zwangerschap langetermijngevolgen kan ­hebben voor het nageslacht.