Kamp jij binnen de praktijk of afdeling met een vraagstuk waarvoor je op zoek bent naar een wetenschappelijke onderbouwing, vraag jij je af hoe een bepaald protocol tot stand is gekomen, twijfel je over het juiste beleid of wil je meer weten over cliënt-ervaringen met de zorg?

Vul dan voor 4 december 2023 deze korte vragenlijst in en de vierdejaars bachelorstudenten van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) gaan wellicht met jouw vraag aan de slag.

Afgelopen studiejaren verrichtten vierdejaars bachelorstudenten van de Academie Verloskunde Maastricht – in het kader van hun bachelorthesis –  een systematische literatuurstudie naar een relevant onderwerp, aangedragen door verloskundigen uit het werkveld. Studenten, verloskundigen en docenten ervaarden het als zeer motiverend en zinvol om met een onderwerp bezig te zijn dat leeft in de praktijk.

In februari 2024 starten de bachelorstudenten weer met hun bachelorthesis. Zij willen graag opnieuw aan de slag met onderwerpen uit de praktijk en om die reden zijn we op zoek naar actuele en relevante vraagstukken vanuit het verloskundig werkveld.

Deze oproep wordt in dit filmpje toegelicht door hoogleraar Marianne Nieuwenhuijze en opleidingsmanager Willeke Boom.