Kamp jij binnen je praktijk of afdeling met een vraagstuk waarvoor je op zoek bent naar een wetenschappelijke onderbouwing?

Vul dan deze korte vragenlijst in en de vierdejaars bachelorstudenten van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) gaan met jouw vraag aan de slag: https://response.questback.com/hogeschoolzuydavm/tfh3fbginq

Afgelopen studiejaren verrichtten vierdejaars bachelorstudenten van de Academie Verloskunde Maastricht – in het kader van hun bachelorthesis –  een systematische literatuurstudie naar een relevant onderwerp, aangedragen door verloskundigen uit het werkveld. Studenten, verloskundigen en docenten ervaarden het als zeer motiverend en zinvol om met een onderwerp bezig te zijn dat leeft in de praktijk.

In februari 2022 starten de bachelorstudenten weer met hun bachelorthesis. Zij willen graag opnieuw aan de slag met onderwerpen uit de praktijk en om die reden zijn we op zoek naar actuele en relevante vraagstukken vanuit het verloskundig werkveld.

Heb jij binnen de praktijk of afdeling een vraagstuk waarvoor je op zoek bent naar een wetenschappelijke onderbouwing, vraag jij je af hoe een bepaald protocol tot stand is gekomen, twijfel je over het juiste beleid of wil je meer weten over cliënt-ervaringen met de zorg?

Deze oproep wordt in dit filmpje ook toegelicht door hoogleraar Marianne Nieuwenhuijze en opleidingsmanager Willeke Boom.

 

 

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: hoogleraar Marianne Nieuwenhuijze en onderzoekers Luc Budé, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Judit Keulen, Astrid Merkx, Pien Offerhaus, Anneke Pouwels, en Bert Zeegers.

De projecten en het onderzoek zijn gericht op goed onderbouwde innovaties voor de geboortezorg en het ‘bevorderen van healthy families’ (‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat ontwikkelt vooruitstrevende projecten samen met cliënten en professionals. Het wil daarmee de gezondheid van moeder en kind bij de start van het leven bevorderen en fysiologische processen rondom zwangerschap en geboorte ondersteunen. De periode rondom de zwangerschap biedt kansen voor gezondheidsbevordering van de huidige generatie, met positieve effecten voor toekomstige generaties. Cliëntparticipatie en dialoog gestuurde zorg staan centraal; digitale mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Het onderzoek en de projecten binnen het lectoraat sluiten aan op het Zuyd zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie, waaronder het evidence-based handelen, en het transitie thema Vitaliteit.