Edvardsson K, Ivarsson A, Eurenius E et al. Giving offspring a healthy start: parents’ experiences of health promotion and lifestyle change during pregnancy and early parenthood. BMC Public health 2011;11: 936 Directe link naar de full text versie van het artikel In Noord-Zweden loopt sinds 2005 Salut, een gezondheidsbevorderend programma in prenatale en jeugdzorg voor ouder en kind vanaf conceptie tot achttien jaar. In 2010 werden twaalf deelnemende ouderparen met een kind van achttien maanden geïnterviewd (man en vrouw apart) over hun ervaringen met gezondheidsbevordering en leefstijlverandering tijdens zwangerschap en ouderschap. Volgens de ouders pasten ze hun leefstijl vooral aan om de foetus te beschermen, en om hun kind een gezonde omgeving te bieden. Mannen en vrouwen vonden zelf dat zij zeer openstonden voor bood schappen over leefstijlinvloeden op de foetus en noemden risico’s van tabak, alcohol, besmetting door voeding. Echter, de gezondheidsvoorlichting leek hen niet te stimuleren tot leefstijlverandering ter verbetering van hun eigen gezondheid. De ouders hadden veel vertrouwen in de zorg verleners, maar voelden enige weer stand tegen “preken” of te sturende voorlichting over gezond leven. Ook voelden de ouders te weinig betrokkenheid van de zorgverleners bij de mannen in de prenatale en jeugdzorg. De onderzoekers concludeerden dat, hoewel de ouders openstonden voor gezondheidsbevordering, zij vooral leefstijlrisico’s voor de foetus noemden die niet overeen komen met de belangrijkste zorgen van de publieke gezondheidszorg, zoals overgewicht en obesitas. Gezondheidsbevordering zou meer aandacht moeten besteden aan de mannen en aan leefstijlverandering van beide ouders om hun eigen gezondheid te verbeteren.