Daemers D, Wijnen H, Van Limbeek E et al. The impact of obesity on outcomes of midwife led pregnancy and childbirth in a primary care population: a prospective cohort study. BJOG 2014; DOI:10.1111/1471-0528.12684
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

In dit onderzoek is beschreven hoe de zwangerschap verloopt van zwangere vrouwen met obesitas in (BMI vanaf 30 kg/m2) de eerste lijn. De onderzoekers vergeleken de uitkomsten van de zwangerschap en het aantal spoedverwijzingen bij deze groep vrouwen met zwangere vrouwen met een normaal gewicht. Zij analyseerden gegevens van 1.369 Kaukasische vrouwen in de regio Eindhoven uit de Kempen V-studie. Dit is een prospectieve cohortstudie uit 2002-2004 naar de relatie tussen schildklierfunctie en obstetrische uitkomsten en maternaal welbevinden.

De primaire uitkomst was het doorlopen van het hele zorgtraject bij de verloskundige. Van de geanalyseerde vrouwen is 55,2% (n=756) op normaal gewicht bij de eerste controle, 30,1% (n=412) heeft overgewicht, 10% (n=137) heeft obesitas klasse I en 4,7% (n=64) heeft obesitas klasse II of III. De achtergrondkarakteristieken zijn normaal verdeeld, behalve het opleidingsniveau dat lager ligt bij vrouwen in obesitas klasse II en III. Van de 756 vrouwen met een normaal gewicht heeft 75% de zwangerschapscontroles in de eerste lijn. Dit percentage neemt af naarmate de vrouwen een hoger BMI hebben (55% in klasse II en III). Gecorrigeerd voor verschillende factoren hebben vrouwen in obesitas klasse II en III minder kans op volledige zwangerschapscontroles in de eerste lijn (OR 0.38;0.21-0.69). Ook geven overgewicht en obesitas een lagere kans op een bevalling onder leiding van de verloskundige (OR 0.63;0.44-0.90).

Vooral hypertensie, stagnerende ontsluiting en pijnstillingsverzoek zijn redenen van verwijzing die signifi cant vaker voorkomen bij een verhoogd BMI. Spoedverwijzingen tijdens de bevalling komen daaren tegen niet vaker voor bij overgewicht of obesitas evenals slechte perinatale uitkomsten. Alleen Large for Gestational Age baby’s worden vaker geboren bij vrouwen met overgewicht of obesitas. De onderzoekers concluderen op basis van deze gegevens dat er een juiste risicoselectie plaats vindt door verloskundigen bij vrouwen met obesitas.