Blustein J, Attina T, Liu M et al. Association of caesarean delivery with child adiposity from age 6 weeks to 15 years. International Journal of Obesity 2013, 1-7. Doi:10.1038/ijo.2013.49 Directe link naar de samenvatting van het artikel Kinderen die per sectio (S) geboren worden missen de normale bacteriële kolonisatie met vaginale en darmbacteriën van een vaginale geboorte (V). Proefdieronderzoek toont aan dat minder blootstelling aan microben verband houdt met meer gewichtstoename. Onderzoek naar het verband tussen geboorte per sectio en obesitas als kind moet rekening houden met veel verstorende factoren. Deze longitudinale geboortecohort studie maakte gebruik van data uit de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Het cohort bestond uit 10.219 kinderen die in 1991 en 1992 werden geboren in Avon (Engeland), na een à terme eenlingzwanger schap. Uitgesloten waren zwangerschappen met diabetes, pre-existente hypertensie en pre-eclampsie en de kinderen werden gevolgd tot het vijftiende levensjaar. In dit cohort werden 926 kinderen (9,06%) per sectio geboren. Verstorende factoren, waarvoor de onderzoekers corrigeerden waren bijvoorbeeld: BMI van beide ouders, SES, opleidingsniveau, etniciteit, maternale leeftijd, pariteit, roken, en borstvoeding. De S-kinderen hadden een significant lager geboorte gewicht dan de V-kinderen (-46.1 gram). Echter in de periode van zes weken tot vijftien jaar nam het BMI van de S-kinderen consistent meer toe dan het BMI van de V-kinderen. Op elfjarige leeftijd hadden S-kinderen bijna tweemaal zoveel kans op overgewicht of obesitas (OR 1.83; 1.24-2.70), en bij kinderen van obese moeders was de kans nog groter (OR 2.11; 1.01-4.39). Verder onderzoek is nodig naar het verband tussen geboorte per sectio en obesitas als kind bij moeders met een normaal gewicht, omdat in deze subgroep het verband niet significant is (OR 1.44; 0.87-2.36).