Er bestaat nog weinig inzicht in de perspectieven van vrouwen op wat een verloskundige “goed” maakt tijdens bevalling en geboorte. Daarom wilden de onderzoekers een beeld vormen van verwachtingen en ervaringen die primipare vrouwen hiervan hebben. Dit kwalitatieve onderzoek vond plaats in drie Engelse regio’s, waarin vrouwen kunnen kiezen tussen bevallen thuis, in een vrijstaand geboortecentrum bij de verloskundige, of in het ziekenhuis bij de gynaecoloog.

Met veertien gezonde vrouwen met een eenling zwangerschap die een normale bevalling tegemoet zagen vonden in 2013 twee semi-gestructureerde interviews plaats: vóór en na de geboorte. Welke kwaliteiten heeft volgens hen een goede verloskundige? De analyse van de transcripten leverden het beeld op van wat de verloskundige “goed” maken.

De auteurs noemen dit “De kaleidoscopische verloskundige” (zie de Engelstalige figuur bij deze samenvatting). Hierin staat de vrouw centraal en het beeld wordt dynamisch doordat de verloskundige zich steeds aanpast aan de individuele behoeften van de vrouw in de context van haar specifieke bevalling, ongeacht de plaats van geboorte. Er zijn vier pijlers van goede verloskundige zorg tijdens de bevalling en geboorte: omgaan met de vrouw als individu; ondersteuning bieden bij haar gevoel van onzekerheid tijdens de bevalling; haar helpen zich over te geven aan het baringsproces (“go with the flow”); haar informatie en begeleiding geven.

Het beeld laat zien dat de verloskundige mee verandert in het licht van de individuele behoeften van de vrouw, haar verwachtingen en haar baringsproces. Zo creëert de goede verloskundige een ​omgeving die de vrouw in staat stelt om vol te houden, ondanks haar onzekerheid en de mogelijke kloof tussen verwachtingen en ervaringen. De “goede” verloskundige baseert dat op vier elementen. Zij is fysiek aanwezig, zeker op de essentiële transitiemomenten aan het begin van de baring en tijdens de uitdrijving. Zij is beschikbaar (om direct aanwezig te zijn); de vrouw kan erop vertrouwen dat de verloskundige aanwezig is zodra de vrouw haar nodig heeft. In de relatie met de vrouw is de “goede” verloskundige aanwezig als persoon door haar interpersoonlijke en empathische eigenschappen in te zetten. Ze is deskundig, combineert goede klinische vaardigheden en theoretische kennis en zet deze in passend bij de voorkeuren van de individuele vrouw.

Download de pdf