Het Verloskundig Consortium heeft in de DIGITAT-studie (the Disproportionate Intrauterine Growth Intervention Trial At Term; 2004-2008), gekeken naar vermeende groeiretardatie bij een zwangerschapsduur van 36-41 weken.

Boers E, Vijgen SMC, Bijlenga D, et al. Induction versus expectant monitoring for intrauterinegrowth restriction at term: randomised equivalence trial (DIGITAT)
BMJ 2010;341:c7087
Directe link naar de full text Open Access tekst in BMJ

Het Verloskundig Consortium heeft in de DIGITAT-studie (the Disproportionate Intrauterine Growth Intervention Trial At Term; 2004-2008), gekeken naar vermeende groeiretardatie bij een zwangerschapsduur van 36-41 weken. Een beleid van inleiden werd vergeleken met een afwachtend beleid. Er is sprake van groeiretardatie bij een abdominale omtrek of geschat gewicht kind < p10 of een afbuigende groeicurve in het derde zwangerschapstrimester.

Er werden 321 zwangeren ingeleid < 48 uur na randomisatie. Bij 329 zwangeren werd afgewacht, waarbij monitoring plaatsvond: dagelijks tellen foetale beweging, twee keer per week CTG, echo, maternale bloeddrukmeting en het bloed werd onderzocht op ondermeer lever- en nierfunctie; de urine op albuminurie.
De primaire uitkomstmaat was sterfte vóór ontslag uit het ziekenhuis, AS < 7, navelstreng-pH < 7.05 of opname op een NICU. In de afwachtende groep werden 166 zwangeren toch ingeleid onder andere om de volgende redenen: foetale stress, hypertensie, verzoek ouders, breken van de vliezen, serotiniteit. Er was geen sterfte antepartum of perinataal. De primaire uitkomst kwam zeventien keer voor in de groep die werd ingeleid en twintig keer in de groep waar werd afgewacht (risico verschil: -0.8%;-4.3-2.8%). Hoewel er geen verschil was tussen opnames op de NICU, werden er 155 kinderen uit de groep ‘inleiden’ opgenomen op een kinderafdeling waar speciale zorg werd gegeven, versus 118 kinderen uit de groep ‘afwachten’ (risicoverschil 12.1%; p < 0.05). De conclusie luidt dat er geen belangrijke verschillen werden gevonden in neonatale uitkomsten tussen inleiden of afwachten bij een verwachte groeiretardatie.