Whiteman VE, Aliyu MH, August EM et al. Changes in prepregnancy body mass index between pregnancies and risk of gestational and type 2 diabetes. Arch Gynecol Obstet 2011;284:235–240
Directe link naar de samenvatting in Arch Gynecol Obstet.

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden of veranderingen in body mass index (BMI) tussen zwangerschappen van invloed zijn op het risico op zwangerschapsdiabetes of diabetes type II. Zij volgden een cohort van vrouwen die tussen 1989 en 2005 bevielen van twee levend geboren eenlingen, na op elkaar volgende zwangerschappen van minimaal twintig weken. Dit leverde 232.272 paren eenlingen op.
De onderzoekers verdeelden de vrouwen per zwangerschap in vier BMI-klassen: ondergewicht (<18,5 kg/ m2), normaal gewicht (18,5-24,9 kg/ m2), overgewicht (25,0-29,9 kg/m2) en obesitas (=30,0 kg/m2). Bij aanvang van de tweede zwangerschap had 7% van de vrouwen ondergewicht, 54% een normaal gewicht, 21% overgewicht en 18% obesitas. In deze vier groepen was de prevalentie van diabetes in de tweede zwangerschap respectievelijk 0,8%, 1,2%, 2,4% en 4,7%.
De onderzoekers vergeleken de groepen vrouwen met de groep moeders met een normaal gewicht bij aanvang van beide zwangerschappen. Moeders met een gewichtstoename naar een hogere BMI-klasse, hadden een verhoogd risico op diabetes. De grootste toename in risico (adjusted OR: 3.2) werd gezien bij vrouwen met een normaal gewicht voorafgaand aan de eerste zwangerschap, maar met obesitas bij aanvang van de tweede zwangerschap. Moeders die in een zelfde BMI-klasse bleven, of die naar een lagere BMI-klasse verschoven, vertoonden een afname in diabetesrisico.
Er bleek een ‘dosis-respons’ relatie te zijn tussen gewichtstoename tussen zwangerschappen en het risico op diabetes. Het handhaven van een normaal BMI tussen zwangerschappen kan de kans op diabetes verlagen. De auteurs bevelen aan dat zorgverleners vrouwen voorlichten over gewichtsreductie, in het bijzonder in de periode tussen zwangerschappen.