Bowers K, Yeung E, Williams MA et al. A prospective study of prepregnancy dietary iron intake and risk for gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2011;34:1557-1563
Directe link naar de gratis full text versie in Diabetes Care
Qui C, Zhang C, Gelaye B et al. Gestational diabetes mellitus in relation to maternal dietary heme iron and nonheme iron intake. Diabetes Care 2011;34:1564-1569
Directe link naar de samenvatting in Diabetes Care

Ongeveer 7% van de zwangeren ontwikkelt zwangerschapsdiabetes. Een hoog niveau van ijzer in het lichaam kan de functie van de alvleesklier beschadigen en daarmee ook het glucose metabolisme negatief beïnvloeden. Dit zijn de eerste twee studies naar de relatie tussen ijzerinname voor en tijdens de zwangerschap en het risico op zwangerschapsdiabetes.

Voor de eerste studie vulden 13.475 zwangeren tussen 1991 en 2001 een voedselvragenlijst in om te bepalen hoeveel ijzer ze hadden ingenomen via voeding en supplementen. Van hen ontwikkelden 867 vrouwen (6,4%) zwangerschapsdiabetes. De inname van heem-ijzer via voeding verhoogde het risico op zwangerschapsdiabetes en er was een dosis-respons relatie. Gecorrigeerde relatieve risico’s per toenemend kwintiel van heem-ijzer inname via voeding waren OR: 1.0 (referentie), 1.11 (0.87-1.43), 1.31 (1.03-1.68), 1.51 (1.17-1.93), 1.58 (1.21-2.08). Een toename in de inname van heem-ijzer van 0,5mg per dag leidde tot een 22% hoger risico op zwangerschapsdiabetes. Non-heem ijzerinname via voeding of van ijzersupplementen had geen significant verlagend effect op het risico op zwangerschapsdiabetes.

Aan de tweede studie namen 3.158 zwangere vrouwen deel, die een voedselvragenlijst invulden om de ijzerinname (heem en non-heem) uit voedsel voor en tijdens de zwangerschap te bepalen. Vijf procent van de vrouwen ontwikkelde zwangerschapsdiabetes (n = 158). De inname van heem-ijzer verhoogde significant het risico op zwangerschapsdiabetes volgens een dosis-respons relatie. Dit effect leek iets groter te zijn voor rokers dan voor niet-rokers. Een toename in de inname van heem-ijzer van 1mg per dag leidde tot een 51% hoger risico op zwangerschapsdiabetes. De inname van non-heem ijzer leek het risico op zwangerschaps-diabetes te verlagen, maar deze trend was niet statistisch significant.
Inname van heem-ijzer via voeding voor en tijdens de zwangerschap verhoogde dus het risico op zwangerschapsdiabetes en het risico nam toe naarmate zwangeren meer heem-ijzer innamen.