Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onder 370 vrouwen beschrijft anticonceptie en seksualiteit rond de geboorte van een kind. Naast demografische en medische gegevens werden gegevens verzameld over anticonceptie, seksualiteit en seksuele tevredenheid. Er werd een telefonische vragenlijst afgenomen 6 weken post partum. Deze werd tweewekelijks herhaald tot zij hun seksuele activiteiten hervatten of tot 12 weken post partum.

In totaal zijn van 304 vrouwen alle gegevens bekend. Zes weken post partum had 43% gemeenschap gehad, maar slechts 49 % van hen gebruikte een vorm van anticonceptie. Twaalf weken post partum had 92% hun seksuele activiteiten weer hervat. Vrouwen die zes weken post partum seksueel actief waren verschilden in demografische gegevens, wijze van bevallen, perineumschade, borstvoedingsgewoonten en pariteit niet van de vrouwen die langer wachtten.

scheme

De auteurs stellen dat het belangrijk is om seksualiteit in de periode rondom de geboorte en anticonceptie prenataal te bespreken. Slechts de helft van de vrouwen die zes weken post partum weer seks heeft gebruikt immers anticonceptie. Dit terwijl de vruchtbaarheid, zeker bij vrouwen die niet volledig borstvoeding geven al enkele weken post partum kan terugkeren.