Smits LJM, North RA, Kenny LC et al.
Patterns of vaginal bleeding during the first 20 weeks of pregnancy and risk of pre-eclampsia in nulliparous women:
results from the SCOPE study.
Acta Obstet Gynecol Scand 2012; DOI:10.1111/j.1600-0412.2012.01496.x

Directe link naar de samenvatting

Bloedverlies in de eerste twintig weken van de zwangerschap komt bij één op de vijf vrouwen voor. Maar lopen deze vrouwen hiermee een risico op slechtere zwangerschapsuitkomsten? In Maastricht werden data geanalyseerd uit de SCOPE-studie (screening for pregnancy endpoints). Er werden primigravida geïncludeerd bij 14-16 weken uit Nieuw-Zeeland, Australië , Engeland en Ierland tussen november 2004 en augustus 2008. Bij de 3.431 deelnemsters werd gekeken naar het vóórkomen van bloedverlies < 20 weken, evenals de mogelijke associatie tussen patronen van bloedverlies en het risico op pre-eclampsie. Bij participatie werden zwangeren geïnterviewd en werd een zwangerschapscontrole verricht door een verloskundige. Uitkomstmaten waren de hoeveelheden bloedverlies en de duur van de periodes van bloedverlies. Er waren 780 vrouwen met vaginaal bloedverlies in de eerste twintig weken (23%). Er was geen verhoogd risico op (pre) eclampsie als er bloedverlies optrad in die periode. Vrouwen die langer bloedverlies hadden in één aaneengesloten periode, hadden een verhoogd risico ten opzichte van vrouwen die kortere periodes bloedverlies hadden (RR: 2.15; 1.01-4.57). Ook als er meerdere keren bloedverlies optrad had dit een verhoogd risico op (pre) eclampsie. De onderzoekers concluderen dat vaginaal bloedverlies vaak voorkomt en geen associatie heeft met het optreden van (pre) eclampsie tenzij er een bepaalde intensiteit, duur en frequentie van het optreden van bloedverlies bestaat. Dit geeft wel informatie over een al dan niet verhoogde kans op pre-eclampsie.