Impact of mode of delivery on the birth experience in first-time mothers: a qualitative study, Guittier M-J, Cedraschi C, Jamei N et al. BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14:254. DOI: 10.1186/1471-2393-14-254
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel.

Geboorte-ervaringen van moeders zijn bestudeerd op factoren die bijdragen aan een positieve of negatieve ervaring, maar nog niet in relatie tot vaginaal bevallen of per sectio. In ­Geneve werden bij ­primiparae 24 diepte-interviews gehouden binnen 4-6 weken postpartum (januari-juli 2012). Het blijkt dat als ­verwachtingen overeenkomen met de geboorte-ervaring, vrouwen beter over eigen grenzen gaan bij de bevalling.

Ervaren controle, emotionele ­begeleiding en de eerste momenten met hun kind spelen een rol en zijn minder positief in de sectio-groep. Wat soms als ­negatief ervaren wordt, is een hiërarchie die ontstaat tussen vrouwen en zorgverleners voor wat betreft de manier van bevallen of het gebruik van pijnstilling. Vrouwen die vaginaal bevallen zijn trots, terwijl er bij een sectio angst, teleurstelling en het gevoel van falen is.

Belangrijk is dat er vanuit de zorgverleners aandacht is voor informatieverstrekking, geruststelling en ondersteuning. Non-verbale communicatie geeft met name bij spoedsectio’s een negatief gevoel. Zowel in de vaginaal bevallen groep als in de sectio groep worden hiaten beschreven in beleving rond de partus. Het blijkt belangrijk dat iemand anders, die de bevalling bijgewoond heeft, aanvulling kan geven op de kennis van vrouwen, zodat het plaatje compleet wordt. Het toverwoord blijkt toch telkens een goede communicatie te zijn, vooraf of achteraf. Dan is het gevoel van vrouwen ten aanzien van de bevalling beter, ongeacht de manier waarop ze bevallen zijn.