Vrouwen stellen persoonlijke begeleiding en een hoge mate van betrokkenheid van hun verloskundige op prijs. Maar een hoge mate van empathische identifi catie met de cliënt heeft een prijskaartje, aldus Leinweber en Rowe.

The costs of ‘being with the woman’: secondary traumatic stress in midwifery
Leinweber J, Rowe HJ. Midwifery 2010;26:76-87

Directe link naar de samenvatting in Midwifery

Vrouwen stellen persoonlijke begeleiding en een hoge mate van betrokkenheid van hun verloskundige op prijs. Maar een hoge mate van empathische identifi catie met de cliënt heeft een prijskaartje, aldus Leinweber en Rowe. Zij deden een literatuuronderzoek naar het ‘costs of caring’ concept en de secundaire traumatische stress die bij verloskundigen kan optreden door blootstelling aan traumatische bevallingservaringen van hun cliënten. Het ‘costs of caring’ concept wordt allereerst beschreven als compassiemoeheid: stress, overbelasting en afmatting door het zorgen voor anderen, die aan een ziekte of psychisch probleem lijden (Thomas en Wilson, 2004). Ook kan een hulpverlener posttraumatische stress (PTSS) of secundaire stress oplopen door het getuige zijn van een traumatische ervaring van haar cliënt of patiënt.

Niet iedereen is even vatbaar voor traumatische stress of uitputting. Eerder trauma, een gebrek aan sociale steun, aan geld of opleiding zijn van invloed, evenals de ernst van het (waargenomen) trauma. Maar verloskundigen blijken er vatbaarder voor te zijn dan andere beroepsbeoefenaren. Ter illustratie: bij een meting met de Kopenhagen Burnout Inventory scoorden alleen gevangenisbewaarders hoger dan verloskundigen (Borritz et al, 2006). Eigenlijk gaat van burnout ook een beschermende werking uit voor de zorgprofessional, want dit maakt haar minder sensitief en afstandelijker. Maar of dat wenselijk is voor de zorg? Leinweber en Rowe vinden dat er meer onderzoek naar traumatische stress en burnout bij verloskundigen nodig is. Meer informatie en erkenning voor het fenomeen zou ervoor zorgen dat verloskundigen meer gesteund worden en beter in balans zijn. En daarmee weer beter voor anderen kunnen zorgen. Ook zou het voorkomen van traumatische stress, net als bij andere beroepsgroepen, economische impact hebben: het voorkomt ziekmeldingen en werkbeëindiging.