Sui Z, Turnbull DA, Dodd JM. Overweight and obese women’s perceptions about making healthy change during pregnancy: a mixed method study. Matern Child Health J 2012. DOI 10.1007/s10995-012-1211-8

Directe link naar de samenvatting van het artikel

Overgewicht en obesitas tijdens de zwangerschap zijn geassocieerd met diverse slechte gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind. In eerder onderzoek stonden vrouwen over het algemeen positief tegenover interventies om tijdens de zwangerschap de gewichtstoename te bewaken. Er is echter behoefte aan meer inzicht in de psychologische mechanismen die gedragsverandering beïnvloeden. Daarom onderzocht deze Australische studie bij vrouwen met overgewicht of obesitas hun perceptie van gedragsverandering tijdens de zwangerschap. De onderzoekersr gebruikten kwantitatieve gegevens uit vragenlijsten (n=464) en kwalitatieve gegevens uit semi-gestructureerde interviews (n=26). Ze hanteerden het ‘Health Belief’ model, dat ervan uit gaat dat individuen hun gedrag veranderen als ze geloven dat hun gezondheid in gevaar is en zich bewust zijn wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Uit de vragenlijsten bleek dat 58% (n=269) gewichtstoename tijdens de zwangerschap belangrijk vond en dat 75% (n=348) wist dat buitensporige gewichtstoename geassocieerd is met complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. De vrouwen waren zich vooral bewust van de kans op maternale complicaties, maar minder van de kans op neonatale complicaties. In de vragenlijsten gaven vrouwen aan dat gezonde voeding en lichaamsbeweging geassocieerd zijn met betere gezondheid tijdens de zwangerschap, maar de vrouwen in de interviews konden geen specifi eke voordelen noemen. Uit de vragenlijsten bleek dat belemmeringen voor gezonde gedragsverandering erg individueel bepaald waren, maar de voornaamste belemmering was tijdgebrek (39%). Slechts 28% (n=130) van de vrouwen vond advies van de zorgverlener een stimulans om hun gedrag te veranderen.

De auteurs bevelen aan om in interventies voor zwangere vrouwen met overgewicht en obesitas ter bevordering van gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging, meer voorlichting op te nemen over neonatale gezondheidsuitkomsten en maternale gezondheidswinst. Ook vinden ze in deze interventies strategieën ter bevordering van de eigen-effectiviteit belangrijk.