Schytt E, Bergström M. First-time fathers’ expectations and experiences of childbirth in relation to age. Midwifery 2013 DOI:10.1016/j.midw.2013.01.015
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Hoe kan een positieve bevallingservaring van vaders worden bevorderd? Zweedse onderzoekers bestudeerden verwachtingen en ervaringen van vaders rond de bevalling van hun eerste kind en hun tevredenheid met de zorg in relatie tot hun leeftijd. De vaders vulden vragenlijsten in halverwege de zwangerschap en drie maanden na de bevalling. Zij werden ingedeeld in leeftijdsgroepen: tot 28 jaar (jonger, n=188), van 28 tot 34 jaar (midden, n=389), vanaf 34 jaar (ouder, n=200).

De verwachtingen van en ervaringen met de bevalling varieerden tussen de leeftijdsgroepen. Tijdens de zwangerschap traden gemengde of negatieve gevoelens over de naderende bevalling significant vaker op bij de oudere mannen (29%) dan bij de middengroep (26%) of jongere mannen (18%). De oudere mannen waren ook significant angstiger voor de bevalling dan de jonge mannen. Achteraf beleefden de oudere mannen hun partner’s bevalling als moeilijker en was hun ervaring met de bevalling als geheel minder positief dan de jongere mannen. Echter, oudere mannen waren significant tevredener over de zorg tijdens de baring. Geheel tevreden over de zorg was 52% van de oudere groep, 46% van de middengroep en 39% van de jongere mannen.

Kennis over leeftijd gerelateerde verschillen in verwachtingen en ervaringen van mannen die voor het eerst vader worden, kan verloskundigen en andere zorgverleners helpen om meer geïndividualiseerde informatie en steun te geven. Speciale aandacht is gewenst voor de bevalling als geheel bij oudere mannen en voor de perceptie van zorg bij jongere mannen.