Lagan BM, Sinclair M, Kernohan WG. A Web-based survey of midwives’ perceptions of women using the internet in pregnancy: a global phenomenon. Midwifery 2011;27:273-281
Directe link naar de samenvatting.

Deze studie onderzocht de indruk die verloskundigen hebben van de omvang en aard van internetgebruik door zwangeren in hun praktijken. Verloskundigen (n=303) uit merendeels Engelstalige Westerse landen en actief op twaalf verloskundige discussiefora vulden in 2006 eenmalig een internetenquête in. Zij beantwoordden vragen over hun eigen internetgebruik maar vooral over hun ervaringen met zwangeren die internet als informatiebron gebruiken. De meeste verloskundigen (89%) zagen een toename van internetgebruik door zwangeren. Volgens de verloskundigen raadplegen vrouwen het internet voor veel verschillende zwangerschapsgerelateerde onderwerpen. De meeste verloskundigen (86%) hadden in het afgelopen jaar ervaren dat een zwangere met hen informatie van het internet besprak. Een bezorgde minderheid (19%) vond de gevonden informatie “niet heel accuraat” of “helemaal niet accuraat”. Tweederde (67%) had de indruk dat de informatie van internet de besluitvorming van de vrouw tijdens haar zwangerschap beïnvloedde. Opvallend was dat 98% van de verloskundigen antwoordde dat zij de kwaliteit onderzochten van de door zwangeren met hen besproken internetinformatie, terwijl slechts 15% een kwaliteitsindicator kon noemen voor gezondheidsinformatie op internet. De meest genoemde indicator was herkomst (auteur of adres). Scholing in internetvaardigheden zou volgens 79.3% een onderdeel van de opleiding tot verloskundige moeten zijn.
Verloskundigen onderkennen dat zwangeren steeds meer informatie op internet gebruiken bij besluitvorming tijdens de zwangerschap. Dit betekent volgens de onderzoekers dat verloskundigen meer internetvaardigheden moeten ontwikkelen om effectieve en competente partners te zijn in het ondersteunen van nieuwe generaties zwangeren.