Kridli SA. Health beliefs and practices of muslim women during ramadan. Am J Matern Child Nurs 2011;36:216-221
Directe link naar de betaalde full text samenvatting in Am J Matern Child Nurs (geen samenvatting beschikbaar).

In de Islam gelden duidelijke vrijstellingen van vasten tijdens ziekte, zwangerschap en borstvoeding.
Toch besluiten sommige moslima’s tot vasten tijdens zwangerschap en borstvoeding onder de gezamenlijke invloed van sociale, religieuze en culturele factoren. Vooral in het buitenland geboren islamitische multipare vrouwen lijken toch te vasten. Omdat er nog weinig bekend is over de veiligheid en lichamelijke gevolgen van vasten voor moeder en kind is het voor zorgverleners moeilijk om vrouwen hierover te adviseren.

De auteur is onderzoeker en gezondheidszorgverlener bij moslim – vrouwen. Ze beschrijft islamitische publicaties over de achtergronden van vasten en uitzonderingen daarop, en de tegenstrijdige wetenschap pelijke publicaties over de effecten van vasten tijdens zwangerschap en borstvoeding. Nader wetenschappelijk onderzoek hiernaar is noodzakelijk.
Ze benadrukt de behoefte aan kwalitatief onderzoek naar de overtuigingen en het gedrag van moslima’s op dit gebied. De auteur beschrijft de in 2005 door Robinson en Raisler ontwikkelde specifieke richtlijnen voor voorlichting over vasten tijdens zwangerschap en borstvoeding aan moslim-vrouwen: vraag zwangere moslima’s naar hun plannen rond vasten, check risicofactoren zoals diabetes en ondervoeding, geef informatie over veilig vasten, bespreek alarmsignalen zoals verminderde foetale beweging en onrust, intensiveer prenatale begeleiding en adviseer niet te vasten als er medische contra indicaties zijn.