Jonge L de, Bos HJ, Langen IM van et al. Antibiotics prescribed before, during and after pregnancy in the Netherlands: a drug utilization study. Pharmacoepidemiology and drug safety (2013) DOI:10.1002/pds.3492
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Tijdens de zwangerschap worden antibiotica voorgeschreven aan 19-41% van de vrouwen. Het doel van dit Nederlandse onderzoek is het vaststellen van de trend in het voorschrijven van antibiotica tussen 1994-2009 en het evalueren van voorschrijven op grond van de internationale richtlijnen. Data werden verzameld door het vaststellen van voorschriften die uitgegeven werden in apotheken (IADB-database). Er waren in totaal 34.698 zwangerschappen waarin antibiotica voorgeschreven werd, gekeken vanaf een jaar vóór de conceptie tot een half jaar na de geboorte van het kind. Na exclusie bleven er 18.873 eenlingzwangerschappen over ter analyse. Voorschriften zijn getoetst aan de aanbevelingen voor voorschrijven van het Australische Drug Evaluation Commitee (ADEC).

Er zijn in totaal 19.577 voorschriften uitgeschreven voor 39 verschillende antibiotica. In de negen trimesters zijn vooral beta-lactam/penicilline en amoxicilline voorgeschreven. Er wordt een trend gezien in het vaker voorschrijven van ‘andere’ antibiotica, met uitzondering van de groep sulphonamide/trimetroprim. Van de totale groep kreeg 2% een ‘mogelijk schadelijk’ antibioticum en 0,8% een ‘schadelijk’ antibioticum voorgeschreven. In de zwangerschap zelf werden er veiligere antibiotica voorgeschreven dan voor of na de zwangerschap. Een discussiepunt is dat de database van het IADB geen voorschriften bevat van antibiotica die verstrekt worden aan zwangeren in het ziekenhuis.

In het algemeen krijgt in Nederland één op de vijf vrouwen antibiotica voorgeschreven rondom de zwangerschap en dit is meestal in overeenkomst met de afgesproken internationale voorwaarden.