Hildingsson I, Cederlöf L, Widén S. Father's birth experience in relation to midwifery care. Women and Birth 2011; Epub;PMID:21216684
Directe link naar de samenvatting in Women and Birth

De persoonlijke beleving van vaders van de bevalling is nog weinig onderzocht. Deze Zweedse studie onderzocht hoeveel vaders de bevalling positief hadden ervaren en welke aspecten van de verloskundige zorg daaraan hadden bijgedragen. Binnen twee maanden na een normale vaginale bevalling vulden 595 vaders een vragenlijst in. Van hen werd 43% voor het eerst vader. Gevraagd werd in hoeverre de vaders het met bepaalde stellingen over zorgaspecten eens waren en hoeveel waarde ze aan elk aspect van zorg hechtten.

Het merendeel van de vaders (82%) had de bevalling als positief ervaren. Voor mannen die voor het eerst vader werden, had alleen steun van de verloskundige positief effect op een bevallingservaring. Voor de andere vaders was informatie over de voortgang van de baring de sterkste factor voor een positieve bevallingservaring, gevolgd door steun van de verloskundige en voldoende aanwezigheid van de verloskundige.

Vaders kregen minder informatie over de voortgang van de bevalling dan ze zouden willen en hadden ook meer betrokken willen worden bij de zorg. Ze ervoeren meer steun, interesse en betrokkenheid van de verloskundige dan ze verwacht hadden en ook de mogelijkheid tot participatie in de besluitvorming was groter dan verwacht. Voor aanstaande vaders is de verloskundige belangrijk tijdens de bevalling. Zij moet rekening houden met individuele behoeften, hoewel het lastig is om te weten welke steun elke individuele vader wenst en nodig heeft.