In delen van de wereld is het nog steeds gebruikelijk om moeder en baby na de geboorte te scheiden en/of de baby in te bakeren. In Rusland werd tussen 1995 en 1998 een Randomized Controlled Trial (RCT) uitgevoerd. In dit onderzoek werden op de verloskamer 176 moeder-kind paren at random in groepen verdeeld.

Early contact versus separation: effects on mother-infant interaction one year later.
Bystrova K, Ivanova V, Edhborg M, Matthiesen A, Ransjö-Arvidson A, Mukhamedrakhimov R, Uvnäs-Moberg K, Widström A. Birth 2009; 36(2):97-109
Directe link naar de samenvatting van het artikel in Birth

In delen van de wereld is het nog steeds gebruikelijk om moeder en baby na de geboorte te scheiden en/of de baby in te bakeren. In Rusland werd tussen 1995 en 1998 een Randomized Controlled Trial (RCT) uitgevoerd. In dit onderzoek werden op de verloskamer 176 moeder-kind paren at random in groepen verdeeld. De kinderen werden ingedeeld in 3 condities a) 2 uur gescheiden verblijf van de baby op een babykamer of b) 2 uur huid-op-huid contact bij moeder of c) 2 uur gekleed bij moeder. Binnen deze condities werd voor de periode daarna nog een onderscheid gemaakt tussen soort kleding (babykleertjes of inbakeren) en plaats (bij de moeder of op de babykamer) waarbij alle baby’s die bij de moeder op de kamer verbleven op vraag gevoed werden. De uitkomstmaat was geobserveerde moeder-kind interactie één jaar postpartum, gemeten met de PCERA methode (Ouder-kind-vroege-relatie-meting).

Huid-op-huid contact had een significant positief effect op de combinatie moedergevoel, zelfregulatie baby en interactie moeder-kind één jaar postpartum (p = 0.039), ongeacht of aanleggen gelukt was. In de “gekleed bij moeder” groep was wel een significant positief verschil in interactie met de “gescheiden” groep als de baby er in was geslaagd vroeg aan de borst te drinken (p=0.046). Ingebakerde baby’s kregen, door het jaar heen, van hun moeder minder snel en minder liefdevolle aandacht dan baby’s die kleertjes droegen. Dit leert ons voor de (Nederlandse) situatie na de bevalling: Indien aanleggen meteen postpartum niet lukt, zou dit gecompenseerd kunnen worden door langdurig huid-op-huid contact.