De haemorrhagia post partum (HPP) is wereldwijd een van de meest belangrijke oorzaken van moederlijke mortaliteit en morbiditeit. In Nederland is de incidentie van HPP 5% (10.000 vrouwen /jaar).

Haemorrhagia post partum; an implementation study on the evidence-based guideline of the Dutch Society of Obstetrics and Gynaecology (NVOG) and the MOET (Managing Obstetric Emergencies and Trauma-course) instructions; the Fluxim study

M Woiski,R Hermens,J Middeldorp,J Kremer,M Marcus,M Wouters,R Grol, F Lotgering,H Scheepers
BMC Pregnancy and Childbirth 2010, 10:5
Directe link naar de gratis full text versie in BMC Pregnancy and Childbirth

De haemorrhagia post partum (HPP) is wereldwijd een van de meest belangrijke oorzaken van moederlijke mortaliteit en morbiditeit. In Nederland is de incidentie van HPP 5% (10.000 vrouwen /jaar). De NVOG heeft een evidence bases richtlijn geïmplementeerd en er is een MOET-cursus (Managing Obstertric Emergencies and Trauma) geïnitieerd; beiden leiden niet tot een reductie in HPP. De Fluxim study is een vervolgonderzoek, waarin beschreven wordt welke stappen gezet worden om een nauwgezette strategie te ontwerpen voor de implementatie.

Stap 1. evaluatie van de geïmplementeerde richtlijn en MOET-instructies in de huidige zorg in een steekproef van twintig ziekenhuizen. Het betreft een prospectieve observatie van het derde tijdperk van de bevalling bij 320 vrouwen die een hoog risico op HPP hebben.

Stap 2. semi-gestructureerde interviews ten aanzien van positieve en negatieve factoren die bijdragen tot de uitvoer onder dertig professionals en tien patiënten.

Stap 3. een vragenlijst onder alle Nederlandse gynaecologen en verloskundigen om de problemen rond de uitvoer te kwantificeren. Met deze input zal een strategie op maat gemaakt worden ter implementatie van de richtlijn van de NVOG en de MOETinstructies. Dit wordt vervolgens getest in vier ziekenhuizen, waarbij een effect-, proces- en kostenevaluatie plaatsvindt. De kennis van deze studie kan gebruikt worden in landen met een relatief hoge incidentie van HPP.