Chang MS, Tuomala R, Rutherford AE et al. Postpartum care for mothers diagnosed with hepatitis B during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2014. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.09.032 Directe link naar de samenvatting van het artikel. Hepatitis B (HBV) screening en behandeling is onderdeel van de standaard verloskundige zorg. De behandeling richt zich op het verminderen van de kans op verticale transmissie van de infectie. HBV-geïnfecteerde moeders hebben bij onvoldoende behandeling na de zwangerschap verhoogde risico’s op diverse complicaties. Toch is er nog weinig onderzoek naar de post partum zorg voor tijdens de zwangerschap gediagnosticeerde vrouwen. De onderzoekers analyseerden in retrospectief cohortonderzoek in de Amerikaanse staat Massachusetts de data van 291 vrouwen met de diagnose HBV tijdens de zwangerschap die bevielen in de periode 2002 tot 2012. Van hen komt 47% voor post partum follow-up bij een specialist, maar slechts 19% van de 291 moeders met HBV ondergaat de juiste monitorende laboratoriumonderzoeken binnen een jaar na de diagnose. Uit logistische regressie analyse blijkt dat vrouwen een grotere kans hebben op adequate nazorg als ze een huisarts (OR: 2.50; 1.37-4.59) of een positieve HBeAg-waarde (OR: 4.45; 1.64-12.06) hebben, terwijl demografische en sociaaleconomische factoren geen invloed hebben. Dat het hebben van een huisarts adequate nazorg voorspelt kan komen door het verwijsbeleid van de huisarts, maar ook doordat huisarts-patiënten adequate nazorg belangrijk vinden. De voorspellende waarde van een positieve HBeAg maakt aannemelijk dat de hulpverleners vaker verwijzen als zij verwachten dat de HBV infectie ernstig is. De onderzoekers bevelen nader onderzoek aan naar de mogelijke oorzaken van de inadequate nazorg zoals gebrek aan kennis over HBV bij zorgverleners en hiaten in het zorgsysteem.