Bednarczyk RA, Adjaye-Gbewonyo D, Omer SB.
Safety of influenza immunization during pregnancy for the fetus and the neonate.
AJOG 2012;Sept:S38-46

Directe link naar de samenvatting

Zwangere vrouwen hebben een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit als gevolg van influenza. De WHO en nationale richtlijnen van de Verenigde Staten (sinds 1960), Australië en Canada bevelen aan om alle zwangeren te vaccineren tegen influenza. Ondanks bewezen effectiviteit en bestaande richtlijnen kiest in de Verenigde Staten slechts de helft van de zwangere vrouwen voor vaccinatie. De voornaamste reden voor vrouwen om zich niet te laten vaccineren is dat men zich zorgen maakt over de mogelijke veiligheid. Deze literatuurstudie geeft een overzicht van vijftien onderzoeken naar de veiligheid van influenza­vaccinatie bij zwangeren gedurende de afgelopen veertig jaar. De onderzoeken vonden plaats in Amerika, Europa en Azië, en enkele onderzoeken betroffen grote onderzoekspopulaties van 2.300, 3.719 en 8.690 gevaccineerde zwangeren.

De onderzoeken suggereren dat influenzavaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is voor moeder en kind, waarbij voornamelijk de volgende uitkomstmaten werden gerapporteerd: spontane abortus, aangeboren afwijkingen, laag geboortegewicht, vroeggeboorte, kunstverlossing. Er lopen nog steeds onderzoeken die mogelijk nieuwe inzichten kunnen geven. Nader onderzoek is gewenst specifiek naar vaccinatie tijdens het eerste trimester, naar verschillen tussen vaccins van verscheidene fabrikanten, en naar afzonderlijke aangeboren afwijkingen. Een kanttekening bij dit onderzoek is, dat het geen systematische review betreft.