Magnus MC, DeRoo LA, Håberg SE et al. Prospective Study of Maternal Alcohol Intake During Pregnancy or Lactation and Risk of Childhood Asthma: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Alcohol Clin Exp Res 2014;4:1002-2011, DOI: 10.1111/acer.12348 Directe link naar de samenvatting van het artikel. Ondanks informatie en preventieprogramma’s drinken vrouwen alcohol in de zwangerschap. Dit Noorse onderzoek (1999-2008) onderzocht de relatie tussen drinken tijdens de zwangerschap/lactatie periode en het risico op het ontwikkelen van astma op een leeftijd van 36 maanden (n=49.138 kinderen), recidiverende longinfecties (n=39.791 kinderen) en astma op 7-jarige leeftijd (n=13.235 kinderen). Moeders rapporteerden drinkgedrag bij 18 en 30 weken (inclusief ‘binge drinking’) en 6 maanden na de bevalling. De primaire uitkomstmaat is astma op de leeftijd van 36 maanden van het kind. De prevalentie van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is 31,8% in het eerste trimester, 9,7 % in het tweede trimester en 15,6% in het derde trimester. Van de vrouwen drinkt 7,7% minstens 11 glazen alcohol in de hele zwangerschap. Deze vrouwen roken bij 6 en 36 maanden postpartum en ze geven minder vaak borstvoeding de eerste 6 maanden. Astma wordt gerapporteerd bij 5,5% van de kinderen. Het blijkt dat geen/lage dosis alcoholgebruik een bescherming biedt tegen astma bij het kind (aRR’s ≈ 0.85). Er wordt geen relatie gezien tussen eerste trimester alcoholgebruik en astma bij 36 maanden en 7-jarige leeftijd. Gemeten alcoholgebruik tijdens de borstvoedingsperiode van 3 maanden is niet geassocieerd met de uitkomstmaten. Een lage inname van alcohol in dit cohort is niet geassocieerd met risico op astma op 7-jarige leeftijd of recidiverende longinfecties van de kinderen.