Vandenberghe G , Mensink I, Twisk JWR et al. First trimester screening for intra-uterine growth restriction and early-onset pre-eclampsia. Prenat Diagn 2011;31:955–961
Directe link naar de samenvatting in Prenat Diagn

Zelfs na jaren onderzoek blijft pre-eclampsie (PE) een moeilijk te voorspellen zwangerschapscomplicatie. Onderzoekers van het VUmc in Amsterdam hebben onderzocht of de eerste trimester concentratie van de placenta groeifactor (PIGF) en pregnancy-associated protein-A (PAPP-A) als screenings markers te gebruiken zijn voor een vroeg optredende PE en intra uteriene groeiretardatie (IUGR). Voor het onderzoek werden tussen januari 2006 en december 2008 23 vrouwen met vroege PE (<34 weken) en 26 met IUGR (p5) geselecteerd. Als referentiegroep dienden ongestoorde zwanger­schappen, waarbij uit twintig samples per dag zwangerschap van negen tot veertien weken de gemiddelde normaalwaarden bepaald werden voor PIGF, MoM en PAPP-AMoM. Er werd gebruik gemaakt van moederlijk bloed wat voor andere doeleinden in het eerste trimester van de zwangerschap verkregen was en ingevroren werd op -20°C.
Bij vroege PE was de MoM PIGF lager (p < 0.001) vergleken met de referentiegroep, terwijl er geen verschil was in de MoM PAPP-A (p = 0.74). Bij IUGR was de MoM PAPP-A lager (p = 0.003) vergleken met de referentiegroep, maar niet in de vroege PE groep.
De hoogte van PIGF (in serum < 9 weken zwangerschap) in het eerste trimester bleek een goede marker voor het opsporen van vroege PE, maar niet voor het opsporen intra uterien groeiretardatie.
Het kennen van de PIGF-waarde biedt de mogelijkheid om interventies in te zetten ter verbetering van de placentadoorbloeding en een vroege PE te voorkomen.