Voor de vijfde keer publiceren de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) de Jaarindex van Verloskunde onderzoek in Nederland. Het is bijzonder inspirerend om te zien hoe het verloskundig onderzoek in Nederland zich de afgelopen jaren ontwikkelt, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Bevatte de eerste jaarindex ’slechts’ 23 onderzoeken, deze editie bevat zeventig beschrijvingen van studies die het afgelopen jaar zijn afgerond, gecontinueerd danwel opgestart.

U kunt de Jaarindex 2011 hier gratis als PDF downloaden.
De Jaarindex kan ook als gedrukte uitgave worden toegezonden. Daarvoor kunt u uw adresgegevens mailen naar redactie@kennispoortverloskunde.nl.