Afgelopen week heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun jaarlijkse cijfers gepubliceerd over tienerzwangerschappen en abortus, en ook een onderzoek naar ervaringen met ongewenste zwangerschappen en de begeleiding daarbij.

Zie hieronder de link naar de documenten.

Monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen – onderzoek naar besluitvorming en keuzehulp
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/31/onbedoelde-tienerzwangerschappen-onderzoek-naar-besluitvorming-en-keuzehulp

Monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen – Cijferoverzicht 2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/31/monitor-onbedoelde-tiener-zwangerschappen

Kamerbrief over monitor en onderzoeken onbedoelde zwangerschappen
De begeleidende kamerbrief behorende bij deze twee rapportages lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/14/kamerbrief-over-rivm-monitor-en-zonmw-onderzoeken-onbedoelde-zwangerschappen