Hulzebos CV, Dommelen van P, Verkerk PH et al. Evaluation of Treatment Thresholds for Unconjugated Hyperbilirubinemia in Preterm Infants: Effects on Serum Bilirubin and on Hearing Loss? PLOS ONE- May 2013-Volume 8-Issue 5
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

Doofheid bij prematuren onder de 32 weken zwangerschapsduur wordt veroorzaakt door hoge spiegels van ongeconjugeerd (niet omgezet) bilirubine. In 2007 werd in Nederland een richtlijn ingevoerd waarbij de behandeling voor hyperbilirubinemie werd ingezet bij 25% lagere spiegels van bilirubine. In deze studie participeerden twee NICU-units met een groep kinderen (n=479) opgenomen tussen januari 2005 en december 2006. (controlegroep) en kinderen opgenomen tussen april 2007 en maart 2008 (n=144) De kinderen werden behandeld volgens de nieuwe richtlijn, waarbij de lagere drempelwaarden aangehouden werden. Het totale serum bilirubine (TSB) werd gemeten tot tien dagen postpartum.

Het gehoortestprogramma werd gevolgd, net als alle kinderen dat doen. Als er twee testen niet lukten werden kinderen verwezen naar een audiologisch centrum voor diagnostiek. Doofheid werd vastgesteld als aan minstens één oor een gehoorverlies van meer dan 35 dB werd geconstateerd.

De gemiddelde piek TSB zijn ongeveer 20 ?mol/l en 25 ?mol/l lager in de groep prematuren die bij lagere bilirubinewaarden behandeld worden. De totale TSB daalt na invoering  van de richtlijn van 152 ± 43 ?mol/l naar 131 ± 37 ?mol/l terwijl de piekwaarden dalen van 212 ± 52 ?mol/l naar 188± 46 ?mol/l (p<0.001). De incidentie van gehoorverlies daalt  bij deze prematuren van 2,7% naar 0,7% na invoer van de richtlijn (numbers needed to treat 50). Significantie wordt niet bereikt, waarschijnlijk omdat de power van deze studie te laag is. De auteurs raden verder onderzoek aan.