Er zijn sterke aanwijzingen tussen geboren worden met een keizersnede en het krijgen van acute leukemie. De verklaring hiervoor is dat een keizersnede de ontwikkeling van het immuunsysteem van de neonaat verstoort.

Deze Griekse case-control studie vergeleek 1246 kinderen met acute leukemie van 0 tot 14 jaar met een gezonde controle groep vergelijkbaar wat betreft leeftijd en geslacht. Ouders en verzorgers van de kinderen werden geïnterviewd over de zwangerschap en bevalling. Er werd specifiek gevraagd naar details van de bevalling (duur, wijze van bevallen, complicaties). In het geval van een sectio werd onderscheid gemaakt tussen een geplande en een secundaire sectio. De uitkomst maten waren vroege acute leukemie (ziek 0-3 jaar) en acute leukemie voor alle leeftijden (0-14 jaar). De onafhankelijke variabelen waren primaire en secundaire sectio

Er werden 309 kinderen geboren met een keizersnede, waarvan 256 geplande en 53 secundaire sectio’s. De auteurs corrigeerden in de analyses voor geboortegewicht, pariteit, maternale leeftijd en opleiding, maternale en foetale pathologie en voor borstvoeding. Kinderen geboren met een keizersnede hebben een verhoogde kans op het krijgen van vroege acute leukemie (OR: 1.57; 1.10-2.24). Als er sprake is van een geplande sectio is de kans hierop nog hoger (OR: 1.66; 1.13-2.43).

De auteurs suggereren dat indicaties en beleid voor geplande keizersneden zorgvuldig overwogen moeten worden, in het bijzonder wanneer er sprake is van een sectio zonder dat daar een medische noodzaak voor is.\