De Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden is verschenen. Deze agenda toont welke thema’s volgens het werkveld specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling.

Het betreft een eerste en innovatieve agenda vanuit het werkveld. De Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden is vanuit wensen, behoeften en hiaten in de praktijk ontwikkeld, geheel in lijn met de onafhankelijke, multidisciplinaire en lijnoverstijgende aanpak van het NRCG en de Federatie van VSV’s, sinds een jaar partners op het gebied van kwaliteit en onderzoek.

De onbetwiste landelijke top twee betreft capaciteitsproblematiek en samenwerkingsvraagstukken binnen het VSV/IGO. Regionaal gezien zijn er verschillen in de behoeften aan kennis en vraagstukken die er spelen in het werkveld. De gezamenlijke stip op de horizon is het genereren van een ondersteuningsstructuur die richting geeft aan de VSV’s op het gebied van onderzoek, meten en verbeteren, wat resulteert in continue groei en ontwikkeling van de geboortezorgsector.