11 december 2008, 10.00-17.00 uur / Educatorium, Uithof Utrecht.Op donderdag 11 december vindt het onderzoekscongres van Kennispoort Verloskunde plaats. Kennispoort is hét congres voor iedereen die zich in één dag wil informeren over het actuele onderzoek in Nederland met directe relevantie voor het verloskunde domein.

Deze derde editie is groter van opzet dan de voorgaande jaren. Op de nieuwe locatie, het Educatorium in de Utrechtse Uithof, is extra veel ruimte voor parallelle presentaties van onderzoeksuitkomsten. Verdeeld over een tiental parallelsessies, worden circa dertig onderzoeken gepresenteerd en bediscussieerd. Nieuw daarbij zijn de presentaties van de afstudeerscripties, die zijn genomineerd voor de Scriptieprijs Verloskunde. Ook de postersessies vinden weer plaats, waarvoor goede faciliteiten aanwezig zijn.

Het centrale thema van het plenaire programma is ‘Ketenzorg in de verloskunde’, iets wat volop in de belangstelling staat door ondermeer de Landelijke Perinatal Audit, de conceptrichtlijn pijnbehandeling, discussies over taakverschuiving in de preconceptiezorg, etcetera. Het thema ketenzorg en de wetenschappelijke dilemma’s worden bij aanvang helder neergezet door prof. dr. Koos van der Velden, hoogleraar public health aan de Radboud Universiteit, lid van de KNOV Wetenschapscommissie en voorzitter van het Platform modernisering verloskunde. Zowel plenair als in de parallelsessies wordt het thema verder uitgediept met prikkelende bijdragen van sprekers uit de wetenschap en praktijk. Kennispoort 2008 is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV).

Klik hier voor meer informatie over Kennispoort 2008.