Clowse M, Chakravarty E, Costenbader K et al. Effects of infertility, pregnancy loss, and patient concerns on family size of women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Arthritis Care & Research:Vol. 64, No. 5, May 2012, pp 668–674

Directe link naar gratis full text versie.

In de VS werd een onderzoek uitgevoerd naar het effect van reumatoïde artritis (RA) en systematic lupus erythematosus (SLE) op infertiliteit, abortus en keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de gezins­planning. Via de National Bank of Reumatoïde Diseases werden in 2009 1.017 uitgebreide vragenlijsten verstuurd aan vrouwen die gediagnosticeerd waren met RS (n= 852) en SLE (n= 165). Binnen elk cohort werden drie groepen gevormd: A) minder kinderen dan gewenst, B) aantal gewenste kinderen en C) vrouwen die hun kinderen hadden toen de diagnose gesteld werd. Gevraagd werd naar infertiliteit (en oorzaak), naar het gebruik van fertiliteit bevorderende behandeling en naar miskramen. Respons: RA-groep 114 en SLE-groep 578 vrouwen.

In groep A hadden 55% met RA en 64% met SLE minder kinderen. Vrouwen in de RA-groep rapporteerden vaker infertiliteit (25% RA versus 16% SLE). In de groep reuma met RA bedroeg de infertiliteit in groep A 42%. De overige 58% had óók minder kinderen met als reden: kinderen niet kunnen verzorgen (53%), zorgen om de invloed van de medicatie (37%) en het over­dragen van RA aan hun kind (17%). In de SLE-groep A was de oorzaak een verhoogd aantal miskramen (21.7%; ofwel een driemaal hogere kans dan vrouwen in groep B en C). Bij SLE waren er vooral de zorgen rondom de interactie kind-SLE die de keuze beïnvloedden ten aanzien van minder kinderen dan gewenst.