Reveiz L, Gaitán HG, Cuervo LG. Enemas during labour. Cochrane Database Syst Rev 2013;7. DOI:10.1002/14651858.CD000330.pub4
Directe link naar de samenvatting  van het artikel

Lange tijd was het routine om aan het begin van de baring een klysma te geven. Verloskundige zorgverleners die dit doen verwachten dat er minder infecties optreden bij moeder en kind, dat de baring vlotter verloopt en dat post partum de defecatie later op gang komt. Nadelen zijn ongemak van de interventie zelf en meer pijn tijdens de baring.

Deze systematische review onderzocht de effecten van een klysma in de ontsluitingsfase (interventie) vergeleken met standaardzorg bij moeder en kind. De onderzoekers includeerden vier gerandomiseerde studies uit Groot-Brittannië, Thailand, de VS en Colombia, waaraan in totaal 1.917 vrouwen deelnamen. Tussen de interventie en controlegroepen waren er geen signifi cante verschillen in kraambedinfecties: infecties van perineumruptuur of episiotomie en endometritis. Ook waren er geen verschillen in de duur van de baring en de graad van perineumruptuur. Bij de neonaat was er geen verschil in infectie van de navel(stomp). Geen van de studies onderzocht pijn tijdens de baring.

De auteurs raden het gebruik van een klysma aan het begin van de baring af, omdat deze interventie geen positieve effecten heeft op de infectieuitkomsten. Zij achten verder onderzoek naar klinische effecten niet nodig. Alleen onderzoek om het gebruik van klysma’s nog verder te ontmoedigen kan zinvol zijn, zoals onderzoek naar de perceptie van de vrouw of naar de kosten van de interventie.