Op zoek naar wetenschappelijke onderbouwing op jouw praktijkvragen? Kom dan naar de Q & A-VM (ook bekend als Refereerdag) van de Academie Verloskunde Maastricht. Op vrijdag 28 juni aanstaande zijn de collegezalen van de AVM de plek om onderzoekers van het lectoraat Midwifery Science te overstelpen met jouw vragen en (nieuwe) kennis op te doen door de presentaties van afstudeerprojecten van Bachelor- en Masterstudenten van de AVM te ervaren.

Workshop ‘Werkzaam in de Verloskunde: Zoeken naar evidence’

Naast inspirerende presentaties van Bachelor- en Masterstudenten en onderzoekers van het lectoraat, kan je ook deelnemen aan de workshop ‘Werkzaam in de Verloskunde: Zoeken naar evidence’. Deze workshop biedt handvatten voor het praktijkgericht zoeken van literatuur. De workshop loopt parallel aan één van de sessies, zie het programma in onderstaande link.

De Refereerdag start om 9:00 in de Collegezalen van de AVM. Om 15.15 uur vindt de uitreiking van de Bachelor scriptieprijs plaats, gevolgd door een borrel. Aan deze dag zijn geen inschrijfkosten verbonden en accreditatie is aangevraagd. Wel is het nodig om je van tevoren aan te melden via deze link.

Programma & aanmelden

Definitief programma Q&A-VM 28 juni 2019

Aanmelden graag via deze link: https://www.av-m.nl/over-ons/nieuws/refereerdag-academie-verloskunde-maastricht.

 

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze, professor Raymond de Vries, en onderzoekers Luc Budé, Franka Cadee, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Anneke Pouwels, Suzanne Thompson, Maaike Vogels en Bert Zeegers.

De projecten en het onderzoek zijn gericht op goed onderbouwde innovaties voor de geboortezorg en het ‘bevorderen van healthy families’ (‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat ontwikkelt vooruitstrevende projecten samen met cliënten en professionals. Het wil daarmee de gezondheid van moeder en kind bij de start van het leven bevorderen en fysiologische processen rondom zwangerschap en geboorte ondersteunen. De periode rondom de zwangerschap biedt kansen voor gezondheidsbevordering van de huidige generatie, met positieve effecten voor toekomstige generaties. Cliëntparticipatie en dialoog gestuurde zorg staan centraal; digitale mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Het onderzoek en de projecten binnen het lectoraat sluiten aan op het Zuyd zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie, waaronder het evidence-based handelen, en het transitie thema Vitaliteit.