Deze week kwam het vijfde deel (part 5) uit in de Series Practical guidance to qualitative research. Part 5 introduceert drie co-creatieve benaderingen voor onderzoek in de (eerstelijns) gezondheidszorg.

Co-creatieve benaderingen richten zich op het vaststellen van (onderzoeks)problemen, ontwikkelen en implementeren van interventies, evalueren en vaststellen van onderzoeks- en praktijk uitkomsten in partnerschap met cliënten, patiënten, mantelzorgers, onderzoekers, zorgverleners en andere relevante betrokkenen.

Part 5 bespreekt de context, wat, waarom, wanneer en hoe van drie benaderingen en de belangrijkste praktische en methodologische uitdagingen. Lezers vinden voorbeelden en bronnen voor verder lezen. Ideale serie voor (beginnende) onderzoekers, lezers en beoordelaars van kwalitatief onderzoek.

De hele serie is open access. Part 6 komt uit in dit voorjaar en gaat in op longitudinaal kwalitatief onderzoek en mixed methods.

Part 5:
Albine Moser & Irene Korstjens (2022) Series: Practical guidance to qualitative research. Part 5: Co-creative qualitative approaches for emerging themes in primary care research: Experience-based co-design, user-centred design and community-based participatory research, European Journal of General Practice, 28:1, 1-12, DOI: 10.1080/13814788.2021.2010700

To link to this article: https://doi.org/10.1080/13814788.2021.2010700
Series-Practical-guidance-to-qualitative-research-Part-5-Co-creative approaches

Part 4:
Korstjens I, Albine Moser A: Series: Practical guidance to qualitative
research. Part 4: Trustworthiness and publishing, European Journal of General Practice 2017; published online 4-12-2017. doi: 10.1080/13814788.2017.1375092
To link to this article: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092
Series Practical guidance to qualitative research Part 4 trustworthiness and publishing

Part 3:
Moser A, Irene Korstjens I. Series: Practical guidance to qualitative
research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. European Journal of General Practice 2017; published online 4-12-2017. doi.10.1080/13814788.2017.137509
To link to this article: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091
Series Practical guidance to qualitative research Part 3 Sampling, data collection and analysis

Part 2:
Korstjens I, Moser A. Series: Practical guidance to qualitative
research. Part 2: Context, research questions and designs, European Journal of General Practice
2017. 23:1, 274-279, DOI: 10.1080/13814788.2017.1375090
To link to this article: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375090
Series Practical guidance to qualitative research Part 2 Context research questions and designs

Part 1:
Introduction, European Journal of General Practice 2017: 23:1, 271-273, DOI:
10.1080/13814788.2017.1375093
To link to this article: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375093
Series Practical guidance to qualitative research Part 1 Introduction